அண்ணாவின் பெயரில் கட்சியை நடத்திக்கொண்டு EMERGENCY-யை MGR ஏன் ஆதரித்தார்…? – Trichy Soundhrajan

byஅண்ணாவின் பெயரில் கட்சியை நடத்திக்கொண்டு EMERGENCY-யை MGR ஏன் ஆதரித்தார்…? – Trichy Soundhrajan

#MGR #ADMK #Soundhrajan

Shop Name: bijili, Sivakasi
Online Order: [https://www.bijili.co/](https://www.bijili.co/)
Whatsapp & Phone Number: +91 7200555515
Whatsapp Chat: [bit.ly/3kJgNa0](http://bit.ly/3kJgNa0)

IBC Tamil | IBC Tamil Radio | IBC Media | Tamil News | IBC Interview | Politics | Tamil Cinema | IBC Documentary | Tamil Culture | IBC Facts

Join our official WhatsApp: https://ibctamil.in/whatsapp
Join our official Telegram Channel: https://t.me/ibctamil

Watch our previous videos:

Subscribe to us: https://goo.gl/Tr986z
Website: http://www.ibctamil.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ibctamilmedia
Twitter: https://twitter.com/ibctamilmedia

source

Related Articles